Onrechtmatige daad

Geplaatst door
« Back to Glossary Index

De onrechtmatige daad is opgenomen in titel 3 Burgerlijk Wetboek Boek 6.

De definitie van de onrechtmatige daad wordt gegeven in art. 6:162 lid 2 BW:

Als onrechtmatige daad worden aangemerkt een inbreuk op een recht en een doen of nalaten in strijd met een wettelijke plicht of met hetgeen volgens ongeschreven recht in het maatschappelijk verkeer betaamt, een en ander behoudens de aanwezigheid van een rechtvaardigingsgrond.

 

« Back to Glossary Index